Паважна настилка / pavement surface


Паважните настилки се строят от каменни павета върху основа от нова или стара трошено каменна настилка,баластрена настилка,бетон или пясъчен слой.

фиг.pav1

Старата трошено каменна настилка може да служи за основа на паважната настилка.Между основата и паважа се полага пясъчен слой с дебелина в зависимост от типа на основата и вида на паважа съгласно таблицата:

pavem

По отношение на големината паветата биват  едри , средни и дребни. Паважните настилки взависимост от вида на паветата биват – едър паваж, среден паваж и дребен паваж.

  • Едрите павета имат форма на паралелепипед или приблизително такава с размери :дължина 18 ~ 20 см.,ширина 12 ~ 14 см. и височина 12 ~ 14 см. Всички повърхнини трябва да са равни ,прави , без ущърбвания.При поставяне на две павета едно върху друго между плоскостите им не трябва да има празнина по-голяма от 6 мм.
  • Средните павета  имат приблизително кубична форма с размери над 9см. до 12 см.включително, горната повърхност трябва да бъде равна , но грапава и да има приблизително квадратна форма с прави и пълни ръбове,пресичащи се под прав ъгъл с толеранс +/- 5%
  • Дребните павета имат приблизително кубична форма с размери от 7 до 9 см.включително и трябва да отговарят на условията като средните павета.
  • Петоъгълните павета имат форма на петоъгълна призма с височина           14 ~ 15 см.
  • Скритите каменни бордюри имат призматична форма и размери:дължина най-малко 50 см,височина 15 ~ 35 см.и ширина 15 см. с толеранс   +/- 1 см.Дължината на бордюрите с височина  15 см.трябва да бъде най-малко 30 см.Фугите между бордюрите не трябва да бъдат по-големи от    10 мм.

1 . Едрите павета се нареждат в редове, перпендикулярни на пътната ос или диагонално  под ъгъл 450 спрямо пътната ос.При нареждането под ъгъл,редовете от двете половини на настилката се срещат в оста на пътя под прав ъгъл.Паветата се нареждат едно до друго с междини /фуги/ най-много 1 см.

фиг.     pav2                                                      При диагонално нареждане   на паветата до бордюрите се поставят петоъгълни павета.

2.  Средните павета се нареждат на правилни редове, перпендикулярно на пътната ос и сегментно / мозаично / Нареждането на редове се извършва както при едрите павета. Сегментното нареждане на средните павета става в ивици от дъги , центровете на които се намират на линии, успоредни на пътната ос.  Дъгите имат радиуси от 0,80 до 1,50 м. , хорди от 1,00 до 1,60 м. и стрелка 0,20 – 0,35 м.

фиг. pav3

Нареждането на паветата във форма на сегмент в дъждовно време и мраз е забранено.Броят на дъгите се избира така , че в краищата на настилката до бордюрите да се получат полудъги , на които тангентите в средата да бъдат перпендикулярни на бордюрите, а тангентите преминаващи в точките на пресичането на две съседни дъги, да образуват прав /900/ или малко по-голям от прав ъгъл.

Фугите между два съседни реда не трябва да бъдат по-големи от 10 мм., а тези между паветата от един и същи ред – не по-големи от 8 мм. Не се допуска да съвпадат фугите на по-вече от три съседни реда. Когато сегментното нареждане се прави в наклони, дъгите трябва да бъдат обърнати с изпъкналостта си по посока на качването.

След  нареждане на паважа , върху него се настила пясък с дебелина 2 – 3 см. който с помощта на метли и при поливане на вода се вкарва във фугите между паветата, след което се извършва трамбоването на всяко паве поотделно с механична или ръчна трамбовка / с тежест 20 – 25 кг. при височина на падането най-малко 40 см./ и при изобилно поливане с вода , докато паважът стане напълно устойчив и получи предписаната форма и височина с равна и здрава повърхност и напълно запълнени с пясък междини.Повредените  при трамбоването павета се заменят с нови.Уплътняването на паважа може да се извърши с вибриращи валяци.

Напречният наклон на паважните настилки от едри павета е 2 % , от средни и дребни  – 2,5 % . Напречният наклон на основата на паважната настилка е същият като на настилката. Едрият паваж се допуска при максимален надлъжен наклон 3,5 %. При по-големи наклони се прави среден или дребен паваж.

В двата края на паважната настилка се поставят скрити каменни или        каменно- бетонни бордюри , направо върху земното легло със или без пясъчна възглавница.

фиг.pav4

Също така могат да се поставят и видими улични бордюри:

фиг.pav5

Добре нареденият паваж трябва да има равна повърхност без видими издутини или вдлъбнатини, в надлъжно направление при полагане на три метрова летва не трябва да има просвет по-голям от 1 /един/ сантиметър.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: